تبلیغات
دانلود ................ - بریم سر جوک و طنز
دانلود ................
لذت بردن بیننده
یکشنبه 10 بهمن 1389

بریم سر جوک و طنز

یکشنبه 10 بهمن 1389

نوع مطلب :
نویسنده :امید ناصری

به ترکه میگن چرا قرصهات رو سر وقت نمیخوری میگه آخه میخوام ویروسها رو غافلگیر کنم
ترکه پلیس رو میکشه زنگ می زنه110 میگه میبینم که شدید 109!!
ترکی میره دستشوئی زنانه میگیرنش میگن کوری نمیبینی زنونست؟ میگه من چکار کنم اونجا نوشته زنا نه اونطرف هم نوشته مردا نه
هواپیما داشت سقوط می کرد همه داشتن جیغ میزدن به جز یه ترکه ! ازش می پرسن چرا تو ساکتی ؟ میگه : ماله بابام که نیست بذار سقوط کنه
یه لره میره تهران

می بینه همه آستین کوتاه پوشیدن

با خودش میگه پس اینا با چی دماغشون رو پاک می کنن؟!